Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne.

 

 1. Właścicielem Serwisu mageek.com.pl jest firma Systemyit.pl Sp. z o.o., która zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sadowym pod numerem KRS 0000543042, Regon 360760284, NIP 5423242807.
 2. Przedmioty sprzedawane w Serwisie są nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych
 3. Adres siedziby spółki : ul. Adama Mickiewicza 80/2, 15-237 Białystok
 4. Sklep prowadzi swoją działalność poprzez Internet
 5. Zakup w Serwisie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 6. Firma Systemyit.pl sp z o.o.  zastrzega sobie prawo do zmian w treści niniejszego regulaminu.
 7. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy oraz k.c..
 8. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem serwisu wymaga akceptacji plików Cookie przez przeglądarkę Klienta.
 9. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
 10. MaGeek.com.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem Klienta z Serwisu w celu:
  1. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej pod stronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
  2. dostosowywania i optymalizacji Serwisu do potrzeb Klientów,
  3. tworzenia statystyk oglądalności pod stron Serwisu,
  4. personalizacji przekazów marketingowych,
  5. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

§ 2 Sprzedaż produktów

 

 1. Wszelkie pytania i wątpliwości należy rozwiązywać przed dokonaniem zakupu.
 2. Po dokonaniu zakupu należy poprawnie uzupełnić formularz zamówienia. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowy zapis adresu dostawy, numeru telefonu oraz innych niezbędnych informacji, takich jak cechy zakupionego produktu (np. kolor, wzór).
 3. Ceny przedstawione w ofertach, na aukcjach lub w Serwisie są podane w walucie złotych polskich oraz zawierają podatek VAT, czyli są cenami brutto.
 4. Na potwierdzenie płatności i/lub wpłatę Sklep oczekuje 7 dni kalendarzowych od dnia zakupu. Jeżeli wpłata zostanie dokonana w terminie późniejszym, wówczas należy kontaktować się ze Sklepem. Brak kontaktu w przeciągu 7 dni kalendarzowych skutkuje anulowaniem zamówienia.
 5. W przypadku niezdefiniowania cech produktu (wzoru i/lub koloru, itp.) do Klienta wysyłany jest e-mail z prośba o uzupełnienie niezbędnych informacji. Sklep czeka na odpowiedź do 7 dni roboczych. W przypadku braku odpowiedzi wysyłany jest towar o cechach wybranych przez Sklep.
 6. W celu zadania pytania, należy kontaktować się bezpośrednio z Biurem Obsługi Klienta poprzez e-mail lub telefonicznie.
 7. Dokonując zakupu przez serwis www.mageek.com.pl oraz wybierając opcje „dowóz na terenie miasta” – koszt takiej usługi to 10pln brutto oznacza dostarczenie towaru przez Sprzedającego o ustalonej wcześniej godzinie z Kupującym na adres podany w zamówieniu.
 8. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym bankowym na konto bankowe Sklepu, w tytule operacji należy wpisać „Imię i nazwisko” osoby kupującej oraz numer zamówienia.
 9. Do ceny zakupionego towaru należy doliczyć koszty wysyłki. W przypadku, gdy oferta zawiera możliwość dostawy bezpłatnej, koszty te nie są ponoszone przez klienta.
 10. Towar jest wysyłany wyłącznie po zaksięgowaniu płatności, jeśli wybraną formą płatności jest płatność z góry.
 11. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT do zamówienia po uprzednim powiadomieniu Sklepu.

§ 4 Zwrot/Wymiana

 1. W przypadku zwrotu lub wymiany zakupionych przedmiotów, należy skontaktować się z obsługą Sklepu.
 2. Klient ma prawo zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu bez podania przyczyny. Termin ten liczony jest od dnia odbioru zamówienia.
 3. Zwrot/wymiana towaru odbywa się na koszt Klienta (w przypadku wymiany Klient zostanie obciążony kosztami ponownej przesyłki), o ile zwrot/wymiana nie są spowodowane z winy Sklepu.
 4. Przy wymianie towaru na inny wzór/kolor do przesyłki zwrotnej należy dołączyć informację, na jaki kolor/wzór należy wymienić towar.
 5. Sklep nie przyjmuje zwrotów w formie przesyłek „za pobraniem”.
 6. W przypadku uznania zwroty, pieniądze zwracane są przelewem bankowym w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania i sprawdzenia przesyłki na podane przez Klienta konto.
 7. Do każdego zwrotu lub wymiany należy dołączyć w pełni uzupełnioną ulotkę reklamacyjną lub Oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Stanowią one dokumenty, na podstawie których możliwa jest identyfikacja przesyłki i dokonanie zwrotu pieniędzy lub wymiana produktu. Należy dokładnie wypełnić dokumenty i szczegółowo opisać reklamację. Jeśli w przesyłce pierwotnej brakowało ulotki lub została zagubiona po rozpakowaniu, prosimy o kontakt.
 8. Przesyłki, w przypadku zwrotu lub wymiany, należy wysyłać przesyłką rejestrowaną z adnotacją „ZWROT/WYMIANA” na adres:

Systemyit.pl Sp. z o.o.

Ul. A. Mickiewicza 80/2

15-237 Białystok

 

Podczas korzystania z prawa do zwrotu należy pamiętać, iż zgodnie z obowiązującym prawem:

(Prawo do zwrotu przysługuje wyłącznie konsumentowi. W przypadku zakupu towaru w celu związanym z działalnością gospodarczą,  o czym świadczy faktura, a Kupujący nie jest konsumentem w zrozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zwrot towaru nie jest możliwy. W danej sprawie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1996 r. –Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93, z poźn. zm.) dotyczące przypadku występowania rękojmi za wady fizyczne.)

– zwracane produkty muszą być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu,

– zwracane produkty nie mogą nosić śladów użytkowania oraz muszą być pozbawione zabrudzeń,

– do przesyłki należy dołączyć wypełnioną ulotkę reklamacyjną lub odpowiednie pismo o odstąpieniu od umowy,

– przesyłka zwrotna musi być odpowiednio zabezpieczona,

– przesyłka zwrotna musi być przesyłką rejestrowaną (poleconą), aby posiadać dowód nadania i odbioru przesyłki,

– zwrotowi podlegają wszystkie przedmioty otrzymane w danym zamówieniu (czyli przedmioty gratisowe, elementy zestawu, oryginalne opakowania etc.),

– w przypadku otrzymania niekompletnego zwrotu, Sklep ma prawo do odliczenia od zwrotu kwoty za brakujące przedmioty,

– wolę zwrotu należy zgłosić do 10 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia,

– produkty należy odesłać do 14 dni kalendarzowych od złożenia woli zwrotu,

– koszt przesyłki zwrotnej jest pokrywany przez Zamawiającego,

– zwrotowi pieniężnemu podlega: cena produktu oraz koszt najtańszej formy dostawy dostępnej podczas dokonywania zamówienia,

– w przypadku, gdy wybrano darmową formę przesyłki – zwrot za cenę produktu jest pomniejszany o rzeczywisty koszt wysyłki do Klienta,

– w przypadku popełnienia błędu podczas zamówienia (nieodpowiedni model, kolor etui, etc.) – zwrotowi nie podlega koszt wysyłki do Klienta .

 

§ 5 Gwarancja/Reklamacja

 1. Każdy sprzedawany towar objęty jest gwarancją przez okres 12 miesięcy (chyba, że informacje zamieszczone w serwisie lub na aukcji stanowią inaczej) od daty dokonania zakupu.
 2. W przypadku chęci przedstawienia produktu do reklamacji, należy skontaktować się z obsługą Sklepu.
 3. Reklamacja rozpatrywana jest wyłącznie po dostarczeniu reklamowanego przedmiotu przez Klienta na adres korespondencyjny Sklepu.
 4. Sklep nie przyjmuje reklamacji w formie przesyłek „za pobraniem”.
 5. W przypadku reklamacji należy dokładnie opisać występującą wadę/uszkodzenie.
 6. Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 7 dni roboczych od daty dostarczenia towaru do siedziby firmy.
 7. W przypadku uznania zwroty, pieniądze zwracane są przelewem bankowym w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania i sprawdzenia przesyłki na podane przez Klienta konto.
 8. Przesyłki, w przypadku zwrotu lub wymiany, należy wysyłać przesyłką rejestrowaną z adnotacją „REKLAMACJA” na adres:

Systemyit.pl Sp. z o.o.

15-237 Białystok

Ul. A. Mickiewicza 80/2

§ 6 Zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych

Akceptując regulamin wyrażasz jednocześnie zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu realizacji złożonych przez Ciebie zamówień.

 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest SystemyIT.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. A. Mickiewicza 80/2, 15-237 Białystok, tel.: 85 6000 940, e-mail: biuro@systemyit.pl .
 • Cele w jakich możemy przetwarzać dane osobowe, w zależności od źródła pochodzenia:
  1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest SystemyIT.pl Sp. Zo.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Mickiewicza 80/2, 15-237 Białystok, e-mail: biuro@systemyit.pl, tel. tel: 85 6000 940, tel. kom. 602603138.
  2. W sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z Administratorem Danych.
  3. Pana/i dane są przetwarzane w celu realizacji zawartej między nami umowy lub złożonego zamówienia.
  4. Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania zgody na ich przetwarzanie, tj. do czasu wycofania zgody , nie krócej jednak niż wynika to z przepisów.
  5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. SystemyIT.pl Sp. z o.o. nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte odrębne umowy powierzenia danych lub ich przekazanie jest niezbędne do realizacji złożonego zamówienia.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.